Du er her: Forside » Blog om alexanderteknik i hverdagen » Blodtrykssænkning kan øge levetiden

Blodtrykssænkning kan øge levetiden

Publiceret d. 30. januar 2012, 11:48 - 0 kommentarer.

Det skriver Dagens Medicin d. 11. januar 2012.
Eftersom der er dokumentation for, at praktisering af alexanderteknik med 20 lektioner over en 8-ugers periode er lige så effektivt til at sænke blodtryk som blodtrykssænkende medicin, er spørgsmålet så, om vi er tæt på at have dokumenttion for, at alexanderteknik kan øge levetiden?

Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, hvor stor en del af ”de gamle store lærernavne” i 1. og 2. generation, (efter mesteren selv, Alexander) der er blevet tudsegamle. FM Alexander selv døde 87 år gammel i 1956. Det lå ellers ikke i kortene, da han som barn og helt ung var et skravl og tit var syg.

Der er lavet klinisk forskning, som vedrører alexandertekniks indvirkning på blodtryk.
Projektet fra 1988 i Århus er samtidigt det eneste danske forskning, som indbefatter alexanderteknik. Det er publiceret i 1988 i The Alexander Review og STAT News, dec. og 1994 i STAT Books 8-9. Forfattere er Michael Nielsen, Institut for eksperimentel Klinisk Forskning, Århus Universitet, Christopher Stevens, Dep. of Anatomy, Kings College, University of London samt Bent Ø Kristensen, Århus Universitets afdeling for kardiologi, Skejby Sygehus.
C. Stevens og Birgitte Due medvirkede i projektet som alexandertekniklærere.

C. Stevens skrev dette resumé:
Et studie af effekterne af Alexandertekniks effekt på blodtryk hos professionelle musikere
under performance stress.
Alexanderteknik reducerede i lige så høj grad som betablokkere blodtryk, men uden de bivirkninger, som sidstnævnte frembragte og som virkede hæmmende på præstationen.
Mange anekdoter beretter om, at udøvelse af alexanderteknik kan sænke blodtrykket. I dette studie med 39 deltagere forsøgte man at kontrollere stress induceret effekt. Ændringerne var beskedne, men store nok til at være statistisk signifikante. (Nielsen, 1994).

Det særlige ved deltagerne i studiet var, at de ikke som udgangspunkt havde forhøjet blodtryk, men at de var ”stress påvirkede” i en given situation (forhøjet blodtryk som udtryk for stress før en koncert). Det kunne derfor være interessant at se nærmere på alexandertekniks påvirkning af personer, der har patologisk forhøjet blodtryk.

Omtalte studie er ikke medtaget i den nypublicerede
metaforskning (læs Guld serveret på et sølvfad ), da dette projekt fokuserer på forskning i alexandertekniks indvirken på kroniske helbreds spørgsmål.

Kilder:
Blodtrykssænkning kan øge levetiden
Resume af studie