Du er her: Forside » Blog om alexanderteknik i hverdagen » Bizart 1: Musikerforbund tabte

Bizart 1: Musikerforbund tabte

Publiceret d. 12. januar 2011, 18:18 - 0 kommentarer.

Endelig hipt at tænke i forebyggelsesbaner – hvad med om skatteministeriet red med på bølgen?

I december offentliggjorde skat en afgørelse af en sag, Dansk Musikerforbund havde rejst mod skatteministeriet på vegne af en komponist og violinist vedrørende fradrag for undervisning i alexanderteknik. Selvom skat anerkender, at scenekunstnere kan have et specielt behov for undervisning i alexanderteknik, blev det alligevel lagt til grund for afgørelsen, at teknikken kan være gavnlig for alle og enhver, og således ikke er med til at udvidde musikerens egentlige viden om sit fag. Derfor fik hun ikke medhold og kan ikke trække udgifterne fra på selvangivelsen.
Afgørelsen ligger her

På den ene side må jeg give skat ret i, at alexanderteknik kan være lige gavnlig og forebyggende for hvem som helst uanset faglig og arbejdsmæssig færden. Det er den positive side af afgørelsen. Men når man fra statens side med den ene hånd deler penge ud via Forebyggelsesfonden til forebyggende projekter på arbejdspladser, som er stemplet som “særligt nedslidningstruet” – hvorfor så med den anden hånd spænde ben for at andre arbejdende mennesker på eget initiativ kan sørge for at forebygge deres egne arbejdsskader? Hvorfor hindre nogen som helst, violinister såvel som kassedamer eller it-ansatte i at forebygge sygemeldinger, lægebesøg, medicinforbrug, endeløse behandlinger hos fysioterapeuter, massører og kiropraktorer eller endda operationer.

Udover dette: Hvorfor ikke støtte forebyggelse af stress? De få udvalgte brancher, der kan søge om penge til stress-forebyggelse forekommer som grebet ud af luften. Hvor er der penge at søge, som kan være med til at stoppe himmelflugten af antal stress-sygemeldte?

Hvorfor skal sådan et intiativ som violinistens ikke bakkes op af staten i form af et minimalt skattefradrag, så staten får færre udgifter på behandlingskontoen?? Set i det perspektiv er det småpenge vi snakker om på statsbudgettet, hvis udgifterne kunne trækkes fra. Men det kan betyde mange penge for den enkelte.

Sidste år brændte Forebyggelsesfonden endda inde med multi millione – fordi der ikke var nok, der havde søgt, lød det. Måske er det fordi det ikke er alle, der kan søge. For eksempel freelance violinister.

Læs også En bizar historie 2