Du er her: Forside » Blog om alexanderteknik i hverdagen » Mindfulness som stressreducerende metode skuffede

Mindfulness som stressreducerende metode skuffede

Publiceret d. 3. december 2015, 15:47 - 0 kommentarer.

Forskere er overraskede over at deres tese ikke holdt

”Færre smerter med fysisk-kognitiv træning på jobbet”, konkluderer en ny undersøgelse fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Syddansk Universitet. Deltagere var en gruppe laboranter på en større virksomhed. Hvor mange dette drejer sig om, oplyses desværre ikke.

Smerter i muskler og led blev reduceret, men ikke stressniveauet hos de implicerede ansatte. Sidstnævnte overraskede.

Følgende uddrag er sakset direkte fra artiklen fra NFA d. 2.12.15:
Til gengæld er det lidt overraskende, at vi i dette konkrete studie ikke fandt nogen effekt på laboranternes oplevede stress på trods af samtalerne og øvelserne med mindfulness. Resultaterne tyder også på, at mindfulness i dette studie ser ud til at mindske den gunstige virkning af den fysiske træning, siger Kenneth Jay. (Ph.d. og projektleder)

Dette kan skyldes mange forskellige forhold, siger Lars L. Andersen, der er professor ved NFA og ansvarlig for projektet.

- Det kan f.eks. handle om, at deltagerne ikke i projektperioden lykkedes med at lære at bruge mindfulness som tiltænkt, eller at mindfulness ikke var effektivt, og at de anvendte mindfulness-øvelser i det konkrete studie måske gjorde deltagerne mere opmærksomme på deres smerter på en uhensigtsmæssig måde.

Hvad alexandetekniklæreren tænker om dette:
Det er klart, at der i ethvert forskningsprojekt kan være så og så mange årsager til, at resultaterne ikke bliver som forventet. Men det er da værd at hæfte sig ved, at det åbenbart var en generel tendens, at mindfulness og samtaler ikke reducerede stress hos de ansatte.

Naturligvis sammenligner jeg disse oplysninger med min viden om og erfaring med alexanderteknik. Endnu engang kan det undre, at der ikke for længst er opstået en interesse for at researche noget mere i alexanderteknik, for ikke at tale om at tilbyde ansatte på landets arbejdspladser undervisning i det. Det har længe været kendt, at teknikken (også) virker stress- reducerende, modsat som i dette konkrete tilfælde, mindfulness og fysisk træning.

Forskel på mindfulness og alexanderteknik
Ved mindfulness undervisning, som er guidet meditation med specifikke anvisninger, lærer man ikke nødvendigvis at få skærpet sin sensoriske og bevægelsesmæssige bevidsthed. Når man ikke gør det, lærer man heller ikke nødvendigvis sine fysiske og mentale grænser bedre at kende, hvilket stressforebyggelse i høj grad handler om. Det gør man til gengæld med alexanderteknik, forudsat naturligvis, at man har lyst til at lære det.

Mindfulness lærer heller ikke én direkte at forholde sig til verden, eftersom man arbejder med lukkede øjne og opmærksomheden rettet indad. I alexanderteknikken arbejder man med åbne øjne, fordi man skal lære at sanse sig selv samtidigt med at man kan relatere sig til omgivelserne.

Desuden er man ved arbejde med mindfulness stille og ikke i bevægelse. Da livet som regel foregår i bevægelse, er det svært at overføre indadvendt, ikke-bevægelse og ro til et liv på en travl arbejdsplads.

Sidst men ikke mindst forebygger alexanderteknik stressfremkaldende ageren blandt kollegerne. Årsagen til, at den enkelte medarbejder kan opleve arbejdet som stressende reduceres. Kommunikationen bliver bedre og den enkelte lærer at tænke sig om og se på proces fremfor mål; man lærer simpelthen at blive mindre frembusende overfor sine kolleger, uanset hvor i hierakiet ens plads er.

Alexanderteknik er awareness in action
Vi, der bruger alexanderteknik i dagligdagen, er mere optagede af awareness (i forhold til os selv og i forhold til vores omgivelser), end af mindfulness. Og det er denne awareness, altså jordbunden opmærksomhed, nærvær og evne til at sanse og rumme sig selv i forhold til omgivelserne, der er interessant i forhold til at forebygge/reducere stress.

Alexanderteknik gavner på alle typer af arbejdspladser
I en rapport fra 2012, ”Foment del Treball Nacional de Catalunya, Barcelona”, der omhandler alexandertekniks virkning på medarbejderne på arbejdspladser og i organisationer, evaluerede mange HR-afdelinger fra arbejdspladserne.

Eksempel på en udtalelse fra et schweizisk investeringsfirma, Unicible:

The organisation would recommend this training to all employers who would like their emplyees to enhance their individual performance in handling situations through behavioural flexibility, to increase their assertiveness, to allow better dialogue and public speaking, to reduce muscular and emotional tension and achieve more ergonomic conditions at work

Unicible taler altså om medarbejderen som mere rummelig, mere assertiv og selvsikker. Om at blive bedre til at kommunikere internt og som oplægsholder/taler, om mindre fysisk og følelsesmæssig spænding samt større bevidsthed om arbejdsstillinger. Disse faktorer er tilsammen stressforebyggende.

Med andre ord. Vil man benytte en konstruktiv metode til at forbedre smerter såvel som stressniveau på arbejdspladser, så brug alexanderteknik! Det er et tilbud på et sølvfad om bedre trivsel på alle typer af arbejdspladser. Mere om omtalte studie her