Du er her: Forside » Blog om alexanderteknik i hverdagen » Kvinder og mænd har forskellig rumopfattelse

Kvinder og mænd har forskellig rumopfattelse

Publiceret d. 5. marts 2010, 11:49 - 0 kommentarer.

Som bevægelseslærer kan man med fordel tale på én måde overfor nogle elever og en anden måde overfor andre. Forskellen ligger i køn. Mænd forstår ganske enkelt flere forklaringer vedrørende rumopfattelse, som ikke nødvendigvis siger kvinder ret meget.

Som lærer i alexanderteknik er jeg generationsmæssigt på tipolde-niveau i forhold til F.M. Alexander.

  • Jeg har været i lære hos hans ”oldebarn” Carsten Møller
  • Som var i lære hos hans ”barnebarn” Joseph Artzi
  • Som var i lære hos hans ”barn” Patrick MacDonald
  • Som var i lære hos F.M. selv

Ikke så sært er det sprog, der er blevet overleveret til mig præget af mandlige lærere. Ikke umiddelbart noget problem, bortset fra at jeg nu har observeret og fundet belæg for, at mænd har en stærkere evne til at opfatte rumlige fænomener end kvinder. Måske er det derfor, jeg selv ind imellem har stået som et spørgsmålstegn, når nogen har prøvet at forklare mig noget om krop, sansning, rum og bevægelse ud fra et alexandermæssigt perspektiv.

Efter at have gjort mine erfaringer som lærer er min undren over denne tilsyneladende forskel på mandlige og kvindelige elevers måder at opfatte rumlige fænomener på taget til. Derfor har jeg gennem KVINFO fået fat i en interessant disputats: Sex Differences in memory and other cognitive abilities / Catharina Lewin. – Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University , 2003. .
Forfatteren sammenholder en mængde psykologiske tests fra hele verden, som undersøger, om der er kønsforskelle i vores evner til blandt andet at opfatte rum.

Der er forskel! Sorry, let’s face it: Mænd er bedre rustet end kvinder til at klare sig i opgaver, som handler om rumlig opfattelse.

  • rum og retninger
  • rum og tid
  • rum og orientering
  • rum og hukommelse

Det er således ikke en fordom, at mænd er bedre til at finde vej end kvinder…..

Imidlertid er der ét område vedrørende rumlig opfattelse, hvor kvinder og mænd er lige stærke, og det gælder

  • rumlig visualisering

Den rumlige forestillingsevne er altså lige så stærk for kvinder som for mænd.

Det betyder, at vi som alexanderlærere bør overveje, hvilke forklaringsmodeller og hvilket sprog, vi benytter i forhold til eleven, alt efter køn. Underviser du en kvinde eller en pige, så inddrag en sprogbrug, der indeholder noget visuelt. For os kvinder er et billedrigt sprog langt mere forståeligt, end forklaringer om diverse lemmers forhold til vandret eller lodret. Det forstår mænd til gengæld, om ikke straks, så hurtigere. Det er ikke fordi kvinder slet ikke kan forstå bogstavelige beskrivelser af forhold og retninger, men det er ikke i alle situationer, det siger os noget særligt, og når 10-øren så endelig falder, sker det efter laaang tid.
Vi ka’ ikk’ gøre for’ed. Til gengæld er kvinder kognitivt bedre rustet end mænd til så meget andet.

Ergo: i undervisningen kan det have sine fordele at tænke i køn, når man overvejer, hvad man skal sige til sin elev.
Eller hvad?

Find Catharina Lewins disputats her