Du er her: Forside » Blog om alexanderteknik i hverdagen » Sproget afslører sammenhængen mellem krop og psyke

Sproget afslører sammenhængen mellem krop og psyke

Publiceret d. 13. august 2009, 11:02 - 0 kommentarer.

Hvad eleven oplever på det indre plan anser jeg for en privat sag – det vedkommer kun mig, hvis eleven har lyst til at fortælle om det.

Kan man adskille kroppen fra resten af personen? Dvs. fra psyken, sjælen, det mentale, eller hvad man ynder at kalde det, som ikke er krop.

Når jeg underviser, holder jeg mig til at arbejde med det fysisk-motoriske område, og lader eleven selv være den, der bringer andet på banen, hvis det bliver aktuelt.

Det er dog uomtvisteligt, at der via en om-kodning af bevægelsesmønsteret bliver skabt mulighed for, at eleven også kan justere på det indre plan – vel at mærke, hvis eleven selv er parat. Det er dog noget, jeg anser for en privat sag, og i nogle tilfælde en sag mellem eleven og en psykolog, og jeg behøver aldrig at høre om, hvad der foregår.

Hverdagssproget antyder, hvor tæt sammenhæng der er mellem kroppen og det mentale. Her er nogle vendinger, som bogstaveligt talt beskriver en fysisk tilstand, men som bliver brugt i overført betydning til at beskrive en mental. Alle disse vendinger beskriver noget af det, vi arbejder med i alexanderteknikken:

At stå på egne ben
Ikke at lade sig tynge
At have rygrad
Ikke at bøje nakken
At være bredskuldret
Ikke at være stivnakket
At blive lettet
Ikke at lade ting stige én til hovedet