Du er her: Forside » Blog om alexanderteknik i hverdagen » Smertepatienter har gavn af alexanderteknik

Smertepatienter har gavn af alexanderteknik

Publiceret d. 26. juli 2012, 10:59 - 0 kommentarer.

6 lektioner i alexanderteknik kan give smertepatienter lindring, bedre smertehåndtering og nedsat medicinforbrug. Udgifter relateret til smerterne kan nedsættes.

Det konkluderer en ny undersøgelse forfattet af
McClean, S. and Wye, L, University of the West of England, UWE, Bristol, juni 2012

AT TAGE ANSVAR OG VÆLGE EN ANDEN VEJ TIL SMERTEHÅNDTERING: EN EVALUERING AF ALEXANDERTEKNIK-LEKTIONER FOR SMERTEPATIENTER

COPING, NEDSAT MEDICINFORBRUG OG FÆRRE UDGIFTER
Undersøgelsen konkluderer, at

 • smertepatienter med 1 ugentlig lektion i alexanderteknik (AT) i 6 uger
  kan få nedsat deres kroniske smerte
 • og/eller få redskaber til at håndtere smerten,
 • så medicinforbruget enten stopper eller halveres.
 • Udgifter til medicin samt andre smerterelaterede udgifter
  kan reduceres.
 • Bevidsthed og nogen forståelse af smerte førte til ændring i adfærd
  og til større selvindsigt. Lektionernes karakter af undervisning
  førte til langtidsholdbare forbedringer, hvor teknikken blev brugt i det
  daglige. Mere forskning i dette aspekt er nødvendig.
 • AT er relevant som et supplerende tilbud til andre smertebehandlinger i
  smerteklinikker.

STUDIEDESIGN
Der findes allerede stærk evidens for effektiviteten af AT lektioner for kronisk
lændesmerteplagede (Little et al 2008; Vickers, Ledwith and Gibbens 1999).
Dette studie skulle afdække den manglende viden om, hvordan AT kan påvirke
patienter på smerteklinikker.

Det er designet, så det ligner den virkelige verden og er et undersøgende studie.
43 patienter tilknyttet smerteklinikken på St Michael´s Hospital, Bristol, deltog.
Smerterne var relateret til bevægeapparatet.

4 typer spørgeskemaer BPI, MYMOP, EQ-5D, og Client Service Resource Inventory
blev besvaret 3 gange: ved undersøgelsens start (baseline), 6 uger efter og 3
måneder efter.

MINDFULNESS
AT er soloundervisning. Man arbejder med øvelser, som udføres på basis af
mindfulness under lærerens vejledning. Den mentale side af undervisningen spiller
en stor rolle i processen, og er det, der den egentlige ”teknik”.
Forskningsleder på Health and Social Sciences, UWE, PhD Stuart McClean, siger:
”Der findes masser af evidens, som understøtter psykologiske tilgange til
smertehåndtering, men de ændrer ikke ved den egentlige smerte (……)
I dette studie har deltagerne fået enten ingen ændringer i smerte-niveau eller de
har fået det nedsat. Samtidigt har de nedsat medicinforbruget til det halve eller helt
droppet det. Det er et meget godt resultat.”

SELVLEDELSE
Det er af stor betydning for resultatet, at deltagerne vælger undervisningen selv, så
de kan blive selvledende. Det er dokumenteret, at selvledelse har en afgørende
positiv indflydelse, når man vil ændre sin sundhedstilstand og sit velbefindende.
(De Silva D. (2011) Evidence: Helping people help themselves.
London. The Health Foundation.)

PRIVATØKONOMIEN SPILLER IND
En lektion koster 350 kr (40 £), hvilket fondsmidler betalte for deltagerne.
Gruppen af deltagere har komplekse problemstillinger uden mulighed for at betale
undervisning selv. Heri adskiller de sig fra de personer, der normalt modtager
undervisning hos privatpraktiserende lærere. Økonomi er årsagen til at deltagerne i
dette projekt ikke fortsætter med undervisningen på privat basis, selvom mange
udtrykte ønske om det.

BEDRE HUMØR
De medvirkende lærere understøtter deltagernes oplevelse af, at 6 lektioner kan
betragtes som en introduktion til en længere proces. Det er dog værd at notere, at
deltagernes humør fortsætter med at stige mellem de 6 uger og 3 måneder.

ORIGINAL TITEL
”Taking charge, choosing a new direction: A service evaluation of Alexander
Technique lessons for pain clinic patients: An approach to pain management”

HELE STUDIET
http://eprints.uwe.ac.uk/16903/1/SEAT%20REPORT%20FINAL%20June2012.pdf
FOREGIK UNDER LEDELSE AF
Dr Stuart McClean, Evaluation Lead (University of the West of England, Bristol), se
evt. http://hls.uwe.ac.uk/profiles/Profile.aspx?id=2100528
Dr Lesley Wye, Evaluation (University of Bristol)
Dr Peter Brook, Consultant (University Hospitals Bristol, NHS Trust)
Rachel Molyneux, Specialist Nurse (University Hospitals Bristol, NHS Trust)
Anita Bennett, Alexander Teacher (Society of Teachers of the Alexander Technique)

Yderligere oplysninger
Signe Gad, DFLAT, info@dflat.dk
mobil +45 28 15 94 38
Mere forskning: http://www.alexandermetoden.dk/artikler/videnskabelige-artikler